Dagbehandeling

De Korenschoof biedt laagdrempelige dagbehandeling voor kinderen en jongeren van
7 tot en met 18 jaar met gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen of psychiatrische problematiek. Denk bijvoorbeeld aan autisme, ADHD, angsten, MCDD, problemen met sociale vaardigheden of met het zelfvertrouwen. Bij het samenstellen van de behandelgroep houden wij rekening met leeftijd en ontwikkelingsniveau.

Professionele begeleiding
De behandelgroep wordt geleid door een gedragswetenschapper Jeugdzorg, ondersteund door twee vaste HBO-gediplomeerde begeleiders. Zij leveren een actieve bijdrage aan het verbeteren van de ontwikkeling en richten zich op het verminderen of opheffen van opvoedingsproblemen.

Werkwijze
Wij behandelen op vaste middagen in kleine setting maximaal vier kinderen of jongeren. De middag duurt van 15.00 tot 18.00 uur, maar andere tijden zijn ook mogelijk. Samen met ouders/verzorgers stellen we individuele doelen op voor de kinderen. Daarnaast werken we met samenwerkingsopdrachten ook aan groepsdoelen. Op basis van de principes ‘Geef me de Vijf’ (autisme) en ‘Help mijn juf is een paard’ behandelen wij de kinderen met Psychomotorische Therapie (gedragsverandering door beweging) en paardentherapie. De dagbehandeling duurt negen maanden.

Wat leren de kinderen
De kinderen ontwikkelen hun sociale vaardigheden. Ze leren in de omgang en communicatie met anderen om meer grip te krijgen op hun emoties. Verder werken we aan het versterken van hun zelfvertrouwen en leren ze op een creatieve manier hoe ze kunnen samenwerken.

Therapievormen
Met paardentherapie zetten wij het paard in als ‘spiegel’. Dat betekent dat het paard de kinderen laat zien welk effect hun gedrag op anderen heeft. Met Psychomotorische Therapie (PMT) leren kinderen door oefeningen en spelletjes hoe zij zelf in elkaar zitten. PMT helpt hen om bepaald gedrag te veranderen of om gevoelens zoals angst, boosheid, verlegenheid en onrust te herkennen en er op een goede manier mee om te gaan. Kinderen leren bijvoorbeeld grenzen stellen, contact maken, ontspannen en emoties ervaren, begrijpen en uiten.

Meer informatie 
Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met De Korenschoof.