Dagbehandeling

Laagdrempelige dagbehandeling kan op De Korenschoof in onze behandelgroep ‘De Vriendenclub’. Deze behandelgroep wordt geleid door een orthopedagoog van Equitrust Kinder- & Jeugdpsychologie, ondersteund door twee vaste HBO-gediplomeerde begeleiders.

Werkwijze
In ‘De Vriendenclub’ behandelen wij op vaste middagen in kleine setting maximaal vier kinderen. De duur van deze dagbehandeling is negen maanden. Samen met ouders/verzorgers stellen we individuele doelen op voor de kinderen. Daarnaast werken we met samenwerkingsopdrachten ook aan groepsdoelen. Op basis van de principes ‘Geef me de Vijf’ (autisme) en ‘Help mijn juf is een paard’ behandelen wij de kinderen met Psychomotore Therapie (gedragsverandering door beweging) en paardentherapie.

Wat leren de kinderen
Met paardentherapie zetten wij het paard in als ‘spiegel’. Dat betekent dat het paard de kinderen laat zien welk effect hun gedrag op anderen heeft. De kinderen ontwikkelen hun sociale vaardigheden. Ze leren in de omgang en communicatie met anderen om meer grip te krijgen op hun emoties. Verder werken we aan het versterken van hun zelfvertrouwen en leren ze op een creatieve manier hoe ze kunnen samenwerken.

Meer informatie 
Wil je meer informatie over deze dagbehandeling? Neem dan gerust contact op met
De Korenschoof.