Vertrouwen

De zorg voor je kind uit handen geven vraagt van ouders veel vertrouwen. Daarvan zijn wij ons zeer bewust.

Aandacht voor ouders én kinderen
Je bent als ouder zeer belangrijk voor ons want jij kent je kind het beste. De Korenschoof heeft aandacht voor kinderen én hun ouders op basis van gelijkwaardigheid. Ons doel is om de balans en draagkracht terug te brengen in een gezin. Pas dan kunnen ouders en kinderen zich weer met elkaar en anderen verbinden.