Visie

De basis voor onze hoge kwaliteit van zorg ligt verankerd in onze unieke visie.

Mens
Wij zien onze cliënt in de eerste plaats als mens. Een beperking mag niet belemmeren in het ‘mens zijn.’ Gebrek aan acceptatie is vaak de grootste beperking. Wij zijn betrokken bij zowel kinderen als ouders. En creëren een warme gezellige plek waar aandacht is voor beiden.

Mogelijkheden
Mensen hebben pas mogelijkheden als er acceptatie is. Dat is de basisvoorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. Daarom accepteren wij en leggen geen verwachting neer. Jezelf zijn is bij ons je grootste prestatie. En de dieren op onze boerderij accepteren altijd.