Werkwijze

Veiligheid en geborgenheid
Om je te kunnen ontwikkelen moet je je eerst veilig en geborgen voelen. Daarom hebben wij van de Korenschoof een warme en gezellige plek gemaakt. Wij creëren rust, ruimte en zoeken de juiste manier om contact te maken. Vanuit dat punt bouwen wij verder aan zelfvertrouwen en ontwikkeling. De Korenschoof biedt op een natuurlijke en gelijkwaardige manier van zorg.

Intensieve begeleiding
De begeleiding van onze groep Meervoudig Complex Gehandicapten (MCG) is intensiever en de jeugdigen krijgen net dat extra stukje warme zorg. Denk hierbij aan het verzorgen van de jeugdigen. Het helpen met eten, wassen, lopen, spelen en ook het ontwikkelen van iedere jeugdige staat voorop. Denken in oplossingen en mogelijkheden staat bij ons voorop.

Ervaringsdeskundigen 
Binnen zorgboerderij De Korenschoof hebben we gemerkt dat het inzetten van ervaringsdeskundigen een positieve bijdrage kan leveren aan het zorgproces. De ervaringsdeskundigen zijn tevens onze begeleiders en behandelaars en worden momenteel vooral ingezet om ouders te ondersteunen in hun proces van ouder zijn voor een kind met extra zorg. Vooral binnen de woongroepen betekent dit voor ouders een teken van herkenning en acceptatie. De komende jaren willen we als zorgboerderij de inzet van onze ervaringsdeskundigen ook op andere gebieden gaan inzetten.