Doelgroep Meervoudig Complex Gehandicapten

In deze groep variëren de kinderen en jongeren in leeftijd van zes tot zesentwintig jaar.

Problematiek
Onze kinderen en jongeren in deze groep zijn naast hun ernstige verstandelijke beperking ook lichamelijk beperkt. Bovendien hebben
zij vaak een vorm van autisme, epilepsie, een visuele beperking,
een auditieve beperking of een combinatie daarvan. Daarom hebben
zij zeer intensieve zorg nodig.