Reactie op klacht via Facebook

Op 1 november 2018 werd er op Facebook openbaar een klacht over Zorgboerderij De Korenschoof gepubliceerd. Wij vinden iedere reactie op onze zorgverlening waardevol, daarom willen wij graag reageren.

Wij betreuren het zeer dat ervoor gekozen is om een klacht over onze Zorgboerderij via Facebook te publiceren en wij herkennen de beschreven situatie niet. Deze weergave van de werkelijkheid doet geen recht aan onze betrokken medewerkers die zich dag en nacht inzetten voor het welzijn van de kinderen en jongeren op onze Zorgboerderij. Het doet ook geen recht aan alle andere ouders en verzorgers die de zorg voor hun kind in vertrouwen aan ons overdragen.

Gecertificeerd
De Korenschoof is een gecertificeerde Zorginstelling. Onze zorg is beoordeeld en goedgekeurd door de overheid. Dat betekent dat De Korenschoof voldoet aan alle eisen die aan onze zorgverlening gesteld worden. Het betekent ook dat wij serieus omgaan met onze kwaliteit van dienstverlening.

In de praktijk betekent dit voor kinderen en hun ouders/verzorgers:
• Dat het belang van het kind altijd centraal staat;
• Dat wij samen in goed overleg duidelijke afspraken maken;
• Dat wij onze dienstverlening steeds verder verbeteren;
• Dat wij aan de overheid verantwoording afleggen over hoe wij het ‘zorggeld’ voor de kinderen/jongeren inzetten;
• Dat zowel ouders als jongeren zich bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon kunnen melden als zij klachten hebben over onze zorgverlening.

Op deze website vindt u alle informatie over onze Zorgboerderij.

Vragen?
Bel ons gerust op 0541 – 727508 of stuur uw mail naar info@zorgboerderijdekorenschoof.nl  Wij staan u graag te woord!

Terug naar het overzicht