Begeleid zelfstandig wonen

Ook als je een puber bent met een verstandelijke beperking of een
psychische stoornis wil je zelfstandig worden.

Samen op weg naar jouw toekomst
Wij leren jou zo zelfstandig mogelijk te leven. Denk bijvoorbeeld aan
je huishouding doen, met geld leren omgaan, contacten leggen met anderen en een stukje zelfdiscipline. We kijken naar jouw mogelijkheden en werken samen aan jouw toekomst.